SERWIS SAMOCHODOWY
 SERWIS SAMOCHODOWY
 SERWIS SAMOCHODOWY
 SERWIS SAMOCHODOWY


 1. Naprawa jest wykonywana na żądanie klienta, na podstawie sporządzonego przez serwis zlecenia wykonania usługi-naprawy/diagnostyki.
 2. Na karcie zlecenia są dane Klienta oraz dane samochodu. Ponadto karta zlecenia zawiera przewidywany zakres czynności serwisowych, naprawczych i diagnostycznych zleconych przez Klienta.
 3. Przed oddaniem samochodu do naprawy Klient zobowiązany jest przekazać wykaz przedmiotów wartościowych znajdujących się  w pojeździe pracownikowi działu obsługi klienta firmy Adar . W przypadku nie spełnienia przez Klienta warunku pkt 3 firma Adar nie bierze odpowiedzialności materialnej za pozostawione przedmioty.
 4.  Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy samochodu. Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określenie przewidywanych kosztów usługi na podstawie stanu pojazdu dające się ustalić w czasie czynności przyjęcia samochodu z określeniem kosztów robocizny i części według cenników obowiązujących w momencie oszacowania.
 5.  Jeżeli podczas wykonywania usługi ujawni się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych serwis poinformuje Klienta. W takim przypadku wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po zatwierdzeniu rozszerzonego zakresu usług serwisowych. Forma zatwierdzenia-pisemna,ustna, e-mail , sms każdorazowo określi serwis firmy Adar . W przypadku, gdy stwierdzone zostaną usterki, które nie były zlecone do naprawy a mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu serwis uprzedzi Klienta o konieczności  usunięcia takich usterek. Serwis stosuje kalkulację  wynikową na zleconą usługę po zakończeniu naprawy samochodu i wykonaniu wszelkich prac określonych w zleceniu wykonania usługi .   
 6.  Jeżeli z jakiś przyczyn Klient zrezygnuje z naprawy samochodu w trakcie rozpoczętego wykonywania usług zgodnie z sporządzonym przez serwis zleceniem klient musi pokryć koszty montażu rozbrojonych elementów samochodu (przywrócenia do stanu przed rozpoczęciem naprawy). W przypadku odstąpienia Klienta od pokrycia wszelkich kosztów związanych z poskładanie pojazdu serwis odstąpi od dalszych usług i wyda Klientowi samochód nie poskładany do stanu w jakim był przyjęty do naprawy (rozbrojony w stanie jakim została podjęta decyzja o rezygnacji z usługi) .
 7. Przewidywany termin odbioru wyznaczony jest w karcie zlecenia w zależności od możliwości serwisu i zakresu zleconej usługi. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po otrzymaniu informacji z serwisu. W razie uchybiania przez Klienta powyższemu terminowi odbioru serwis prześle klientowi drogą pocztową wezwanie z podaniem dodatkowego terminu na odbiór. Gdy w terminie dodatkowym Klient nie odbierze pojazdu zapłaci serwisowi karę umowną w wysokości 30 zł. za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od wyznaczonego terminu dodatkowego. Serwis może dochodzić odszkodowania na warunkach ogólnych jeżeli wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną karę umowną.
 8.  Nie odebranie pojazdu w ciągu 6 miesięcy po upływie dodatkowego terminu wskazanego zgodnie z pkt 7 oznacza wyrażenie zamiaru pozbycia się pojazdu . Serwis może usunąć porzucone w ten sposób pojazdy .
 9. Rozliczenie zlecenia następuje na podstawie cenników obowiązujących w serwisie w momencie składania zlecenia. Cenniki robocizny oraz części zamiennych znajdują się w serwisie i na żądanie Klienta będą mu przedstawione do wglądu. Należność za wykonane zlecenia jest płatne na postawie wystawionej na dzień odbioru faktury, rachunku lub paragonu, gotówką w kasie serwisu przed wydaniem pojazdu lub inną formą płatności wskazanej przez serwis( karta,przelew ).Serwis nie wykonuje żadnych usług w których forma płatności miała by być przelewem z odroczonym terminem płatności . Brak zapłaty stanowi podstawę do odmowy wydania pojazdu oraz powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej- począwszy od dnia wymagalności .
 10. W celu zabezpieczenia kosztów naprawy pojazdu wykonanej na podstawie powyższego zlecenia usługi Klient ustanawia na rzecz Serwisu zastaw na stanowiącym jego własność samochodzie bliżej określonym w karcie zlecenia o wartości do ustalenia według EUROTAX,AUDATEX .
 11. Z chwilą zawarcia umowy Klient oddaje w posiadanie Serwisu przedmiot zastawu określony w pkt. 10 . Serwis może oddać przedmiot zastawu do przechowania osobom trzecim, zajmującej się przechowywaniem rzeczy tego rodzaju, bądź przechowywać przedmiot zastawu we własnym zakresie przez czas od daty zawiadomienia Klienta o terminie wydania samochodu po naprawie do czasu zapłacenia kosztów naprawy na koszt Klienta .
 12. Zastaw zabezpiecza wszelkie koszty serwisu, należność za naprawę, odsetki za opóźnienie w zapłacie kosztów naprawy i inne koszty związanie z przedmiotem zastawu.
 13. Serwis nie odpowiada za samochody naprawione i nie odebrane w wyznaczonym terminie .
 14. Wszelkie spory wynikłe z wykonania usługi naprawy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu  na siedzibę firmy Adar .

Postanowienia niniejszych ogólnych warunków niezgodne z art. 3851 i n. kc. obowiązują wyłącznie Klientów będących przedsiębiorcami.

          Warunki gwarancji 

Serwis udziela gwarancji na usługę (czas gwarancji zawsze jest wpisany na fakturze/rachunku serwisowym lub w książce serwisowej) oraz na części zamienne zgodnie z warunkami określonymi przez producenta części zamiennych oraz producenta samochodu (naprawa zgodna z technologią) . Usterkę należy zgłosić w terminie do 14 dni od jej ujawnienia.

         Gwarancja nie obejmuje : 

1. Normalnego zużycia eksploatacyjnego części zamiennej 

2. Części uszkodzonych w wyniku nie właściwej eksploatacji samochodu, samowolnych przeróbek, pożaru lub wypadku 

3. Działania osób trzecich innych niż pracowników serwisu Adar 

4. Uszkodzenia części zamiennych modyfikowanych, naprawianych, demontowanych lub w inny sposób naruszonych przez klienta lub osoby trzecie bez pisemnej zgody ze strony firmy Adar 

5. Uszkodzenia części zamiennych spowodowane złym stanem technicznym samochodu

6. Uszczelki, uszczelnienia  oraz uszczelniacze

7. Pompy paliwa oraz sondy lambda w samochodach zasilanych gazem

8. Serwis na czas naprawy nie wydaje samochodu zastępczego ani nie pokrywa jego kosztów wynajęcia  


Gwarancja na sprzedawany towar konsumencki nie wyłącza ,nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową . 

 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom
 • Galeria - ADAR serwis samochodowy Bytom

Samochody Zastępcze

Auto Gaz Serwis

Autoryzowany Serwis STAG - Bytom

Punkt zgłaszania szkód

Haki holownicze


Akumulatory Serwis


Antyradar Yanosik GTRSalon Pewne Używane


SPECJAL
IZACJA

Instalacja LPG Peugeot 107   

  107            Up   

Instalacja LPG Citroen C1   
C1            Mii

    
Instalacja LPG Toyota Aygo    
 Aygo        Citigo


Odnowa lakieru


Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj368
mod_vvisit_counterWczoraj989
mod_vvisit_counterTen tydzień1755
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1493
mod_vvisit_counterTen miesiąc3822
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc10531
mod_vvisit_counterWszystkich447294

Aktualnie: gości 39 połączonych

Oferty Pracy


Linki

Polecamy:
AC.COM.PL
Producent najlepszych instalacji gazowych STAG
STAG
Autoryzowany serwis STAG

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony